Blog - Hướng dẫn kiểm tra Model iPhone 6, 6 Plus mạng AT&T, Tmobile, Verizon, Sprint miễn phí

Hướng dẫn kiểm tra Model iPhone 6, 6 Plus mạng AT&T, Tmobile, Verizon, Sprint miễn phí

Đối với những mode trước đây như iPhone 4, iPhone 5, iPhone 5s, để biết chính xác nhà mạng bị lock bạn cần phải check imei có phí trên Server. Nhưng đối với iPhone 6 và iPhone 6 Plus xách tay từ mỹ, bạn chỉ cần nhìn số model trên máy là có thể biết chính xác 100% máy của nhà mạng nào

Dưới dây là danh sách những Model ứng với từng nhà mạng của iPhone 6

iPhone 6

Nhà mạng T-Mobile/Contract-free

iPhone 6 16GB Space Gray MG542LL/A

iPhone 6 64GB Space Gray MG5A2LL/A

iPhone 6 128GB Space Gray MG572LL/A

iPhone 6 16GB Gold MG562LL/A

iPhone 6 64GB Gold MG5D2LL/A

iPhone 6 128GB Gold MG592LL/A

iPhone 6 16GB Silver MG552LL/A

iPhone 6 64GB Silver MG5C2LL/A

iPhone 6 128GB Silver MG582LL/A

Nhà mạng AT&T

iPhone 6 16GB Space Gray MG4N2LL/A

iPhone 6 64GB Space Gray MG4W2LL/A

iPhone 6 128GB Space Gray MG4R2LL/A

iPhone 6 16GB Gold MG4Q2LL/A

iPhone 6 64GB Gold MG502LL/A

iPhone 6 128GB Gold MG4V2LL/A

iPhone 6 16GB Silver MG4P2LL/A

iPhone 6 64GB Silver MG4X2LL/A

iPhone 6 128GB Silver MG4U2LL/A

Nhà mạng Sprint

iPhone 6 16GB Space Gray MG692LL/A

iPhone 6 64GB Space Gray MG6G2LL/A

iPhone 6 128GB Space Gray MG6D2LL/A

iPhone 6 16GB Gold MG6C2LL/A

iPhone 6 64GB Gold MG6J2LL/A

iPhone 6 128GB Gold MG6F2LL/A

iPhone 6 16GB Silver MG6A2LL/A

iPhone 6 64GB Silver MG6H2LL/A

iPhone 6 128GB Silver MG6E2LL/A

Nhà mạng Verizon

iPhone 6 16GB Space Gray MG5W2LL/A

iPhone 6 64GB Space Gray MG632LL/A

iPhone 6 128GB Space Gray MG602LL/A

iPhone 6 16GB Gold MG5Y2LL/A

iPhone 6 64GB Gold MG652LL/A

iPhone 6 128GB Gold MG622LL/A

iPhone 6 16GB Silver MG5X2LL/A

iPhone 6 64GB Silver MG642LL/A

iPhone 6 128GB Silver MG612LL/A

————————————

iPhone 6 Plus

Nhà mạng T-Mobile/Contract-free

iPhone 6 Plus 16GB Space Gray MGAX2LL/A

iPhone 6 Plus 64GB Space Gray MGC52LL/A

iPhone 6 Plus128GB Space Gray MGC22LL/A

iPhone 6 Plus 16GB Gold MGC12LL/A

iPhone 6 Plus 64GB Gold MGC72LL/A

iPhone 6 Plus 128GB Gold MGC42LL/A

iPhone 6 Plus 16GB Silver MGC02LL/A

iPhone 6 Plus 64GB Silver MGC62LL/A

iPhone 6 Plus 128GB Silver MGC32LL/A

Nhà mạng AT&T

iPhone 6 Plus 16GB Space Gray MGAL2LL/A

iPhone 6 Plus 64GB Space Gray MGAU2LL/A

iPhone 6 Plus 128GB Space Gray MGAP2LL/A

iPhone 6 Plus 16GB Gold MGAN2LL/A

iPhone 6 Plus 64GB Gold MGAW2LL/A

iPhone 6 Plus 128GB Gold MGAR2LL/A

iPhone 6 Plus 16GB Silver MGAM2LL/A

iPhone 6 Plus 64GB Silver MGAV2LL/A

iPhone 6 Plus 128GB Silver MGAQ2LL/A

Nhà mạng Sprint

iPhone 6 Plus 16GB Space Gray MGCV2LL/A

iPhone 6 Plus 64GB Space Gray MGD22LL/A

iPhone 6 Plus 128GB Space Gray MGCY2LL/A

iPhone 6 Plus 16GB Gold MGCX2LL/A

iPhone 6 Plus 64GB Gold MGD42LL/A

iPhone 6 Plus 128GB Gold MGD12LL/A

iPhone 6 Plus 16GB Silver MGCW2LL/A

iPhone 6 Plus 64GB Silver MGD32LL/A

iPhone 6 Plus 128GB Silver MGD02LL/A

Nhà mạng Verizon

iPhone 6 Plus 16GB Space Gray MGCK2LL/A

iPhone 6 Plus 64GB Space Gray MGCR2LL/A

iPhone 6 Plus 128GB Space Gray MGCN2LL/A

iPhone 6 Plus 16GB Gold MGCM2LL/A

iPhone 6 Plus 64GB Gold MGCU2LL/A

iPhone 6 Plus 128GB Gold MGCQ2LL/A

iPhone 6 Plus 16GB Silver MGCL2LL/A

iPhone 6 Plus 64GB Silver MGCT2LL/A

iPhone 6 Plus 128GB Silver MGCP2LL/A

Model của mạng bạn có thể tìm thấy sau vỏ hộp hoặc bạn có thể vào phần Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiêu > Model VD: MGGP2LL/A

 

Trên 2015-03-08 10:13:59 Qua unlocker

Bookmark and Share Google+
Đăng một Nhận xét


*
*
Không đăng
verification image, type it in the box
Powered by Dhru Fusion