000# AT&T USA - Iphone 3gs/4/4s/5/5s/5c/6/6+ (Clean IMEI ) Promotion

 Lưu Ý: 

 - Server hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6

 - Dịch vụ hỗ trợ IPhone 4, 4s, 5, 5s, 5c,6,6+

 - Không được hủy đặt hàng khi imei đang chạy (kể cả khi delay)

 - Chỉ chạy imei sạch.

 Sai nhà mạng không hoàn tiền. US GSM DEFAULT nếu không unlock được sẽ không hoàn tiền

 Note:

 - Server open from Mon - Fri

 - IPhone 4, 4s, 5, 5s, 5c,6,6+ supported.

 - No cancelations allowed while imei is in process (even delay).

 - Clean imei only.

 Wrong carrier no re-fund. US GSM DEFAULT no-refund if can not be unlocked

 

 


Price : $1USD

Powered by Dhru Fusion