035# T-Mobile USA - iPhone 6/6+(95% done) (Clean Imei - unpaid)Lưu Ý : 

 

-Vui lòng kiểm tra kĩ nhà mạng trước khi order. Nếu order sai nhà mạng sẽ không được nhà mạng nước ngoài hoàn tiền.

 

-Vui lòng sử dụng dịch vụ "Check T-Mobile Clean /Blacklist" trước khi order.Những IMEI Blacklist /Not Found có thể sẽ được hoàn trả trễ hơn.(Imei sai nhà mạng/ blacklist / Not Found sẽ có thể bị giữ đến 24 ngày )
-Không thể huỷ đơn hàng trong thời gian đợi.


Price : $84USD

Powered by Dhru Fusion