222# USA AT&T - iPhone 4s/5/5c/5s/6/6+/6s/6s+(DONE 99%) Express Premium

 Lưu Ý: 

 - Server hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6

- Dịch vụ hỗ trợ IPhone 4, 4s, 5, 5s, 5c,6,6+

- Không được hủy đặt hàng khi imei đang chạy (kể cả khi delay)

 Sai nhà mạng không hoàn tiền. US GSM DEFAULT nếu không unlock được sẽ không hoàn tiền
-Chúng tôi không chịu trách nhiệm về active bị chặn icloud.

Nhà mạng thuộc dạng:

appliedActivationDetails:US GSM Service Policy no refund if cant unlock or relock

Next Tether Policy Details: 2320 - US GSM/VZW............... No Refund

 NextTether Policy: 2279 - US AT&T/Cricket Locked Policy No Refund

Support ALL IMEI (Not Clean, Undercontract, Backlisted)


Price : $90USD

Powered by Dhru Fusion