999# SPRINT USA - iPhone 5SE/6/6+/6S/6S+ - PREMIUM (Official Service) -

 Lưu Ý: 

 - Server hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6

 - Dịch vụ hỗ trợ IPhone 4, 4s, 5, 5s, 5c,6,6+

 - Không được hủy đặt hàng khi imei đang chạy (kể cả khi delay)

- Chỉ chạy imei sạch.

Sai nhà mạng không hoàn tiền. US GSM DEFAULT nếu không unlock được sẽ không hoàn tiền

 Note:

- Server open from Mon - Fri

- IPhone 4, 4s, 5, 5s, 5c,6,6+ supported.

 - No cancelations allowed while imei is in process (even delay).

- Clean imei only.

 Wrong carrier no re-fund. US GSM DEFAULT no-refund if can not be unlocked


Price : $65USD

Powered by Dhru Fusion